Huisregels / annulatievoorwaarden

Huisregels / annulatievoorwaarden

Iedereen die een reservatie maakt bij één van onze complexen verklaart zich automatisch akkoord met de volgende huisregels:

Voor elke reservatie die gemaakt wordt vragen wij een voorschot ten bedrage van 50 % van de volledige boekingsprijs. Is dit voorschot niet aanwezig op de gevraagde datum behouden wij ons het recht toe om de gemaakte reservatie te annuleren.

De klant is zelf verantwoordelijk om op de gemaakte reservatie tijdig aanwezig te zijn en ook het complex tijdig op het afgesproken uur te verlaten. Wij kunnen niet te gemoed komen in omstandigheden waardoor de klant te laat is op de afspraak ( bv. File, autopech, familiale omstandigheden enz….)

Afspraken kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot 48 uur voor de gemaakte reservering, gebeurt de annulering binnen de 48 uur blijft de klant steeds verantwoordelijk voor het totale boekingsbedrag. Wordt er een reservatie gemaakt binnen de termijn van 48 uur kan deze niet meer geannuleerd worden.

Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100 % van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer.
Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen.
De bijkomende intresten à rato 12% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 75 Euro zullen u tevens worden aangerekend.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn voor iedereen van toepassing.

Kinderen moeten steeds onder begeleiding van een volwassene zijn.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wij behouden ons het recht toe om personen die tekenen vertonen van dronkenschap, agressie of verbaal geweld of welke andere reden ook te weigeren.

Het is verplicht te douchen alvorens gebruik te maken van één van onze faciliteiten. In de sauna vragen we een handdoek te gebruiken.

Gezien de geringe diepte van onze baden is het verboden te duiken of springen in de zwembaden en whirlpools.

Het is niet toegelaten eigen producten toe te voegen aan één van onze waters. Geleden schade hierdoor zal steeds op de klant verhaald worden.

Eigen dranken en of eten mogen niet genuttigd worden in onze complexen.

Indien er schade wordt aangebracht aan het door U gehuurde complex bent U verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden. Is deze schade zo omvangrijk dat dit tot gevolg heeft dat het door U gehuurde complex niet meer kan verhuurd worden wordt er steeds een schadevergoeding gevraagd per verloren verhuurdagen.

Als klant bent U zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van al onze faciliteiten.In geen geval kan Aquatis verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door gebruik van onze complexen.

Aangezien we de ontspannen sfeer van onze complexen willen handhaven vragen wij onze klanten de rust van onze buren te willen respecteren.

Het gebruik van waterpijpen en andere soorten drogerende middelen zijn ten strengste verboden.

Alle cadeaubons blijven één jaar geldig en kunnen niet verlengd worden. Een afspraak die gemaakt wordt met als betaling een cadeaubon en die niet nagekomen wordt heeft steeds de schrapping van deze bon als gevolg.

Voor geschillen tussen ons en onze klanten zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

Wij wensen jullie een aangenaam verblijf toe in één van onze complexen.