Annulatie

Iedereen die een reservatie maakt bij één van onze complexen verklaart zich automatisch akkoord met de volgende huisregels:

Voor elke reservatie die gemaakt wordt vragen wij een voorschot ten bedrage van 50 % van de volledige boekingsprijs. Is dit voorschot niet aanwezig op de gevraagde datum behouden wij ons het recht toe om de gemaakte reservatie te annuleren.

De klant is zelf verantwoordelijk om op de gemaakte reservatie tijdig aanwezig te zijn en ook het complex tijdig op het afgesproken uur te verlaten. Wij kunnen niet te gemoed komen in omstandigheden waardoor de klant te laat is op de afspraak ( bv. File, autopech, familiale omstandigheden enz….)

Afspraken kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot 48 uur voor de gemaakte reservering, gebeurt de annulering binnen de 48 uur blijft de klant steeds verantwoordelijk voor het totale boekingsbedrag. Wordt er een reservatie gemaakt binnen de termijn van 48 uur kan deze niet meer geannuleerd worden.

Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100 % van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer.
Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen.
De bijkomende intresten à rato 12% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 75 Euro zullen u tevens worden aangerekend.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn voor iedereen van toepassing.

Contact

T: +32 3 321 60 76
Reserveren enkel via telefoon!
E: aquatis@pandora.be

Adres

Herentalsebaan 457
2100 Deurne
Openingsuren: Elke dag van 9u15 - 23u15

Call Now Button